Garantija

Svarīgi! Pirms nodod preci garantijā:
1. Iepazīties ar  "Garantijas vispārīgiem noteikumiem";
2. Ja nav oriģinālais iepakojums, iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā; 
3. Aizpildīt pieteikumu sadaļā "Atbalsts". Klientu atbalsts informes par nākamiem soļiem.

Garantija:

Garantija fiziskām personām: 2 gadi  
Garantija juridiskām personām: 1 gads  

Garantijas vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Visām SIA Rundman pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija un termiņš ir viens gads.
1.2. Preces ražotāja noteiktajā garantijas termiņā, SIA Rundman vai ražotāja autorizētais servisa centrs veic bojāto detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies ražošanas procesā, konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, ar izmantoto komponenti saistīti defekti. Negarantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.
1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu, pirkuma čeku vai pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.
1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs var patstāvīgi piegādājot bojāto preci uz ražotāja noteikto garantijas servisu vai nogādāt SIA Rundman ofisu: SIA Rundman, Berzaunes 11A, Rīgā, LV1039. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA Rundman ofisam vai ražotāja noteiktajam garantijas servisa centram sedz patērētājs.
1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).
1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).
1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 1.6. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.
1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.
1.9. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA Rundman vai ražotāja autorizētais servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.

2. Garantijas saistību ierobežojumi:
2.1. Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību.
2.2. Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem.
2.3. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu. Garantijas termiņu nosaka pats ražotājs.

3. Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:
3.1. Nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi).
3.2. Ir bojāta vai noplēsta Informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē.
3.3. Mehānisku bojājumu gadījumos.
3.4. Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori.
3.5. Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi.
3.6. Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā.
3.7. Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas SIA Rundman vai ražotāja neautorizētā servisa centrā.
3.8. Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.
3.9.Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.
3.10. Prece tiek ekspluatēta neatbilstoša vidē (paaugstināts mitrums).
3.11. Nav ievērota preču lietošanas instrukcija.

4. Garantija netiek attiecināta uz
4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.
4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.
4.3. Optisko galviņu un citu informācijas nolasīšanas pievadu tīrīšanu.
SIA Rundman neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.
Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus.

Aizpildi garantijas pieteikumu sadaļā "Atbalsts". Klientu atbalsts informes par nākamiem soļiem. 

Serviss

Maksas remontu pēc garantijas laika sadaļā: "Remonts".

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.